הדפסה חד צדדית או דו צדדית עם מגוון רחב של סוגי נייר ואפשרויות קיפול.
ניתן  לביצוע גם בכמויות קטנות מאוד.